Drugsbeleid - Brakel Zuilichem Combinatie

Drugsbeleid

Drugsbeleid 

Reglement betreffende drugsgebruik c.q. bezit bij voetbalvereniging BZC’14

Drugsgebruik is bij wet en regelgeving verboden. Gebruik en bezit van drugs, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van de voetbalvereniging BZC’14.

Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil BZC’14 een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

(Soft- of hard)drugs 

  1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van BZC’14 (soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
  2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan BZC’14 gerelateerde sportactiviteiten deel te nemen.
  3. Bij enigerlei vermoeden van drugsbezit c.q. drugsgebruik op of rond ons sportpark zal het bestuur van BZC’14 een onafhankelijke partij inschakelen die onopgemerkt de gebruikers c.q. dealers van drugs op heterdaad zal betrappen.

Bij overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard)drugs volgt namens het bestuur een sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn:

  • (een aan tijd en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van BZC’14
  • een (aan tijd gebonden) speelverbod
  • schorsing van het lidmaatschap
  • ontzetting uit het lidmaatschap
  • een andere gepast geachte sanctie
  • of combinatie van voorgaande sancties.

De KNVB wordt van de opgelegde sanctie op de hoogte gesteld. Indien er sprake is van handel in of het aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

 

Namens het bestuur van BZC’14

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!