Home

CORONA UPDATE 19-01

19 januari 10:30  We zijn ontzettend blij dat het balletje sinds afgelopen zaterdag weer mag rollen op onze sportparken. Natuurlijk missen we daarbij nog de wedstrijden, de trouwe supporters langs de lijn en de gezelligheid in de kantine, maar het begin is weer gemaakt! Helaas moeten we dus nog wel rekening houden met verschillende beperkingen. Dit betekent dus dat er enkel nog onderlinge wedstrijden mogelijk zijn, dat de kantine gesloten blijft en dat er geen publiek toegestaan is. Wel mag er weer getraind worden, onderlinge wedstrijden gespeeld worden en zijn de kleedkamers weer open. Indien je in quarantaine zit mag je overeenkomstig de richtlijnen uiteraard ook niet trainen of voetballen. We volgen in dit alles de richtlijnen vanuit de overheid. Voor meer informatie over deze richtlijnen kun je kijken op: https://nocnsf.nl/sportprotocol Mochten er binnenkort vanuit de overheid wijzigingen aangekondigd worden op dit beleid dan zullen we jullie hier uiteraard over informeren.

Selectienieuws 2022-2023

18 januari 12:15   We wisten al dat Lenard Weber en Edwin vd Braak ook volgend seizoen het trainersduo zullen vormen van ons 1e elftal. Daarnaast is de technische commissie, in samenspraak met Lenard en Edwin, de afgelopen tijd druk bezig geweest met het samenstellen van de selectie voor het seizoen 2022-2023. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken kunnen we als club aangeven dat van de huidige selectie, 22 van de 23 spelers (er volgt nog 1 gesprek), hebben aangegeven ook volgend jaar bij BZC'14 te spelen. Dit geeft rust en duidelijkheid voor zowel het huidige als het nieuwe seizoen. Naast interne gesprekken hebben er meerdere externe gesprekken plaatsgevonden. Al deze spelers hebben een bepaalde binding met de club. De komende periode krijgen we meer duidelijkheid of deze spelers volgend jaar BZC’14 komen versterken. Wordt vervolgd..... Daarnaast zal de TC de komende tijd zijn pijlen richten op de samenstelling van de begeleidingsstaf van 1 en 2. Ook hier hopen wij snel meer duidelijkheid over te kunnen geven. Spelers, TC en staf hopen de komende jaren de vruchten te gaan plukken van de koers die we zijn ingeslagen. De toekomst zien we met veel vertrouwen tegemoet. Begin februari volgt er een nieuwe update over onze selectie. Een sportieve groet, mede namens de spelers en staf Technische commissie BZC’14

KERSTBOODSCHAP

24 december 12:15  Het einde van het jaar komt er weer aan en helaas zijn we weer geconfronteerd met maatregelen rondom het Corona-virus. Hierdoor zien we elkaar minder vaak dan we zouden willen en is voetbal, volgens sommigen de belangrijkste bijzaak ter wereld, weer gedegradeerd tot een onmogelijkheid. Toch willen we met jullie terugkijken op het afgelopen jaar en vooruit kijken naar wat komen gaat. Daarom hieronder een kerstgroet van onze voorzitter. meer »

VOORTGANG HERBOUW KLEEDKAMERS & MFA

31 augustus 10:30  Herbouw kleedkamers Nog dit seizoen zullen de kleedkamers aan ’t Veer worden herbouwd. Voor de zomer is door de architectencombinatie Quadrant Architecten (Maurice v.d. Meijden) /Ontwerpbureau Ermstrang (Arie Ermstrang) een eerste voorlopig ontwerp opgesteld. Ook zijn de eerste contacten gelegd met Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenlanden en is inmiddels helder wat wel en niet kan. Nu het verzekeringsgeld en de gemeentelijke instandhoudingsbijdrage zijn toegekend kunnen we de plannen uitwerken en de vergunningsaanvraag voorbereiden. Zodra het ontwerp definitief is zullen we deze uiteraard met jullie delen. De herbouw van de kleedkamers (inclusief vergunningenprocedure) zal naar verwachting tot het voorjaar van volgend jaar in beslag nemen. Dit betekent dat we dit seizoen beide locaties optimaal moeten benutten. Dat kan ook omdat we - verspreid over twee locaties - in principe voldoende velden en kleedkamers tot onze beschikking hebben. Hiermee besparen we tevens de kosten uit van tijdelijk extra kleedkamerruimte (portocabins). Dit blijkt te kostbaar te zijn. Wel zal op korte termijn aan ’t Veer een tijdelijke kleed-/doucheruimte voor scheidsrechters worden geplaatst, zodat we ook daar weer (officiële) wedstrijden kunnen spelen. Renovatie/vernieuwing ‘t Veer Met de gemeentelijke instandhoudingsbijdrage worden ook dit seizoen een extra wedstrijdveld (andere kant Veerdam) en een officieel trainingsveld op de huidige trainingsstrook aangelegd, de huidige verlichting vervangen door LED-verlichting (inclusief verlichting bij het nieuwe wedstrijdveld) en extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Gelet op de regelgeving zullen deze werkzaamheden grotendeels vanaf 15 maart 2022 (eerder kan niet) plaatsvinden. De verwachting is dat deze werkzaamheden binnen circa 2 maanden afgerond kunnen zijn. MFA Net voor de vakantie is een belangrijk besluit genomen door de gemeenteraad van Zaltbommel. Op donderdag 9 juli jl. is de perspectiefnota vastgesteld. In deze nota worden de gemeentelijke financiële kaders bepaald voor de komende jaren. Tijdens deze bijeenkomst bleek nogmaals dat de gemeenteraad unaniem wil dat het idee voor een nieuwe multifunctionele accommodatie voor voetbalclub BZC’14 en beide basisscholen verder wordt uitgewerkt. Apart van eventuele woningbouwplannen in Brakel en met een budget van tien miljoen euro in het achterhoofd. Dit betekent dat de realisatie van een MFA komend jaar nader wordt verkend en uitgewerkt door de stuurgroep MFA (initiatiefnemers van het MFA) in nauwe samenwerking met de gemeente. Dit met een kader stellend budget van € 10 miljoen. Uiteraard is er nog heel veel werk te verzetten en zijn er nog verschillende hobbels te nemen, waaronder de geitenfokkerij en de verwervingsopgave. Duidelijk is wel dat we nog nooit zo ver met de planvorming zijn gekomen. We blijven ons volop inzetten voor het realiseren van onze droom van een MFA waarmee we de toekomst van onze verenging veilig kunnen stellen én een bijdrage kunnen leveren aan een nog aantrekkelijkere Bommelerwaard-West. Het bestuur van BZC ’14

VERENIGINGSAFSPRAKEN

30 augustus 15:00  Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij voor het nieuwe seizoen de belangrijkste uitgangspunten van onze vereniging opgesteld. Algemene Verenigingsafspraken: - Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. - Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij. - Iedereen is welkom - Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat - Wij tonen waardering voor de scheidsrechter - Wij laten de kinderen hun spel spelen - We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging - Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel - Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen - Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod. - Als er problemen zijn, maken we er melding van Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

COLUMN VAN ONZE VOORZITTER - VRIJWILLIGERS

30 augustus 15:00  Beste leden, Afgelopen zaterdag was het zover. Eindelijk weer eens naar een wedstrijd van ons vlaggenschip kijken, dit keer thuis aan de Meidijk. Heerlijk om weer eens slap te ouwehoeren langs de lijn, elkaars vakantieavonturen aan te horen, de wereldproblemen even door te nemen en vooruit te blikken op komend seizoen. En ondertussen naar een onderhoudend oefenpotje kijken van BZC ’14-1 dat uiteindelijk een verdienstelijke 1-1 opleverde tegen derdeklasser Ameide. Hoopgevend! Maar vooral… wat hebben we dit gemist! Corona goed doorgekomen… Zoals ook al toegelicht tijdens de laatste (digitale) ALV van 25 mei jl. zijn we de coronaperiode goed doorgekomen. De leden en sponsoren zijn ons trouw gebleven. Dit toont nogmaals de grote betrokkenheid met de vereniging aan. Financieel staan we er naar omstandigheden goed voor. Mede door het tijdig nemen van de nodige financiële maatregelen en vooral het optimaal gebruik maken van de verschillende steunmaatregelen. Zoals bekend kregen we bovenop de corona vorig jaar november nog eens te maken met een brand. De naweeën hiervan zijn nog steeds zichtbaar, maar ook voor dit vraagstuk is onze blik allang weer gericht op de herbouw en alles wat daar mee samenhangt. Meer hierover lezen jullie binnenkort op onze website en social media. Tot slot moesten we ook nog ‘even’ een nieuwe hoofdtrainer vinden, toen begin dit jaar duidelijk werd dat onze toenmalige hoofdtrainer Ron Vlot om privé redenen moest stoppen. Met de komst van Lenard Weber en assistent-trainer Edwin van de Braak zijn we erin geslaagd trainers aan ons te binden die passen bij onze ambities en groep. Veel succes en vooral plezier heren! ..maar trekt ook een zware wissel… Door corona zien en spreken we elkaar minder, en konden we veel minder organiseren dan we gewend waren. Zo hebben we begin dit jaar geen nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren. Ik kan jullie verzekeren dat we dit zeker gaan inhalen en op een gepast moment onze jubilarissen in het zonnetje gaan zetten! Maar ook het elkaar ontmoeten (op en langs de velden en in beide kantines), diverse feesten, activiteiten voor de jeugd, het kaarten etc. konden geen doorgang vinden. Uiteraard gaat dit ten koste van de onderlinge contacten en de binding met de vereniging. En net zoals veel verenigingen hebben we nu ook te maken met een coronadip. Dit komt vooral tot uiting in een fors tekort aan vrijwilligers. Of dit nu is om de kantines te bezetten, het oud papier op te halen, klussen aan de velden en gebouwen, scheidsrechters etc. De lasten kwamen al voor corona op de schouders te rusten van een steeds kleiner groepje vrijwilligers en bestuursleden. Door corona is dit proces versneld. En het water staat ons inmiddels aan de lippen! …snel extra handjes nodig… We hebben snel extra steun nodig, anders voorspel ik dat er nog een veel groter probleem gaat ontstaan. En een ding is zeker, als de huidige kern van vrijwilligers (en bestuursleden) het niet meer ziet zitten zijn we te laat. Bovendien worden door corona en de gevolgen van de brand komend jaar van een ieder de nodige flexibiliteit gevraagd. We hebben nu eenmaal voorlopig een beperkte kleedkamercapaciteit beschikbaar in Brakel. En de velden waren daar op sommige momenten al te vol. Dus we vragen van een ieder een bijdrage. Bijvoorbeeld om af en toe te trainen op de drukke momenten in Zuilichem, spelers af staan aan andere elftallen om gaten te vullen (we hebben helaas al en jeugdelftal moeten terugtrekken) of een keer achter de bar te staan om zoveel mogelijk twee kantines op te kunnen open houden. Jullie zijn de vereniging! Ik roep jullie dan ook dringend op om het ook met elkaar hier een keer over te hebben. Met je elftal, je vrienden, je familie of anderen die de club een warm hart toedragen. Wat kan ik nu komend jaar doen voor BZC ’14, in plaats van wat kan BZC ’14 doen voor jou? We zijn geen winkel waar je zomaar als het jou even uitkomt wat producten kunt kopen. Of waar je zelf bepaalt wanneer en waar je tegen een balletje trapt. Je hebt rekening te houden met elkaar, je elftal en de clubleiding die probeert alles zo goed mogelijk voor jullie te organiseren. Sterker nog, de vereniging bestaat uit én is van de leden. Daar hoort echter ook een verantwoordelijkheid bij! Alleen zo houden we onze vereniging bloeiend en blijven we die mooie dorpsvereniging die we nu zijn. Ik reken op jullie!

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!